Begravelse

Priser

Ser du priser på nogle af emnerne herunder, så er de vejledende og ud fra det viste billede. Prisen kan variere alt efter sæson og valg af blomster.

  • Alle
  • Bårebuketter
  • Båredekorationer
  • Kranse
  • Hjerter
  • Kistepynt